Zagovaranje

Aktivnosti
Nedelju lezbejske vidljivosti (23.04. - 26.04.) provele smo na studijskoj poseti u Strazburu,...
Aktivnosti, Pravni okvir
Labris je i ove godine učestvovao u izradi ovog izvještaja. Neka od glavnih zapažanja i preporuka...
Aktivnosti
Jedna uspešna godina, ali i godina puna borbe je iza nas. Neka od naših najupečatljivijih...
Aktivnosti
Labris vas poziva na konferenciju „Ponosno na poslu!“ koju organizujemo u okviru projekta "Radno...
Pravni okvir
Ovim putem Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava i Konsultacije za lezbejke izražavaju...
Aktivnosti, Pravni okvir
Evropski parlament je prošle nedelje usvojio godišnji izveštaj o Srbiji. Neke od ključnih stavki u...