LBT AKTIVIZAM
LBT ACTIVISM
Konferencija za medije: Nasilje u istopolnim zajednicama i neadekvatna pravna zaštita...
lgbti sigurne skole labris beograd
Edukacija
EDUCATION
  #KnjigeBezDiskriminacije   Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava sprovodi istraživanje...
zakon lgbt labris beograd
ZAGOVARANJE
ADVOCACY
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava počela je medijsku kampanju kao deo akcije u okviru zagovaranja za Zakon o istopolnim zajednicama. Ovim zakonom, istopolnim parovima bilo bi omogućeno...

Dan ponosa

Još 27. juna 1969. godine u Njujorku lezbejke, gej muškarci, transrodne i transpolne osobe su se javno usprotivili policijskom teroru, i odbili da budu žrtve diskriminacije, nasilja i poniženja.

PROČITAJ VIŠE >

Ovaj datum je kasnije prihvaćen kao simboličan dan oslobođenja i ponosa lezbejki i gej muškaraca

.Srećan vam praznik drage prijateljice i prijatelji!

Dan lezbejki

Postoji nekoliko različitih objašnjenja zašto se obeležava 8. oktobar.

PROČITAJ VIŠE >

Neke lezbejke slave 8. oktobar zato što dolazi tačno šest meseci nakon 8. marta, Međunarodnog dana žena. Prvi put je obeležen 1980. godine i podržan od strane Queer pokreta Novog Zelenda. Tada je 40 lezbejki marširalo kroz park Velington, neke od njih pod ljubičastim zastavama. Postoje i tvrdnje da se 8. oktobar slavi od 1993. godine kada je dan lezbejki prvi put obeležen u Savetu za ljudska prava u Novom Zelandu.

Iako su mišljenja oko porekla datuma sporna njegov značaj ukazuje na uvažavanje širom lezbejske zajendice. Lezbejke inicijative širom sveta biraju ovaj datum kao važan za njih, slave ga, njime započinju lezbejske zdravstvene strategije i druge događaje od istorijske važnosti za lezbejski pokret.

Prvo je stiglo jedno pismo

Sećam se, pismo je stiglo iz Ljubljane na moju kuću, oktobra 1990.

PROČITAJ VIŠE >

Kako je nastao Labris? kako je započelo lezbejsko organizovanje u Srbiji?

Ljubav za sve

2007.u saradnji sa drugim LGBTTIQ aktivistkinjama i aktivistima pokrenuta kampanja protiv diskriminacije „Ljubav za sve“

PROČITAJ VIŠE >

Započeta saradnja sa predstavnicama/ima demokratski orijentisanih političkih partija i predstavnicama/ima vlasti
Održan drugi seminar „Na slovo, na slovo L“, u Vrbasu kao i treći seminar u Beogradu

Istopolna orijentacija nije bolest

2008. godine Labris konačno dobija odgovor od Srpskog lekarskog društva na zahtev koji je upućen još 2005. godine, kojim SLD potvrđuje zvaničan stav Svestke zdravstvene organizacije – da istopolna orijentacija nije bolest

PROČITAJ VIŠE >
 • Započeta edukacija osoba koje se bave savetodavnim radom i zaposlene su u institucijama: centri za socijalni rad, škole, bolnice, itd
 • Pokrenut prvi krivični postupak protiv organizovanog napada pripadnika klero-fašističke organizacije Obraz na učesnice/ke Queer Beograd festivala
 • Održan četvrti lezbejski seminar u Lepenskom viru

Zabranjena Povorka ponosa 2009.

Labris je jedina organizacija koja je od početka do zabrane bila uključena u organizaciju Povorke ponosa koja je zabranjena samo 24 h pre nego što je trebalo da se održi

PROČITAJ VIŠE >
 • Nakon više od četiri godine lobiranja Koalicije protiv diskriminacije čija je Labris članica, Zakon o zabrani diskriminacije je konačno usvojen u aprilu
 • Članice Labrisa na seminarima za zaposlene u kancelarijama Republickog zaštitnika građana, kao i Pokrajinskog ombudsmana predstavile temu prava LGBT osoba u Srbiji
 • Održan peti lezbejski seminar u Kovačici

Labrisov petnaesti rođendan

2010. proslavile smo 15 godina rada Labrisa!

PROČITAJ VIŠE >
 • U saradnji sa Regionalnim centrom za manjine održana četiri treninga „Diskriminacija: upoznaj i suprotstavi se!“ Za preko 60 aktivista/kinja u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu
 • Održan peti po redu seminar „Istopolna orijentacija u radu domova zdravlja“ u Hajdukovu. Ovo je prvi Labrisov projekat finansiran od strane države, Ministarstva rada i socijalne politike
 • Održan seminar „Seksualna orijentacija i rodni identitet u pravnoj praksi“ u Kovačici. Seminar je namenjen pravnicima i pravnicama iz nevladinih organizacija, ali i državnih institucija
 • Zajedno sa pravnim ekspertima/tkinjama izrađen je i predstavljen Predlog Zakona o registrovanim istopolnim zajednicama, oko čijeg sadržaja su se usaglasile sve LGBT organizacije i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Nakon toga, Labris pokreće i kampanju o registrovanim istopolnim zajednicama „Ljubav je zakon“
 • Održan set radionica za zaposlene u Ženskom zatvoru u Požarevcu
 • Održan šesti lezbejski seminar na Zlatiboru

 

Četvrta Lezbejska nedelja u 2011.

2011. održana je četvrta Lezbejska nedelja (seminar namenjen lezbejkama aktivistkinjama iz regiona)

PROČITAJ VIŠE >
 • Održane su četiri predstave Forum teatra „Moć dijaloga“. Projekat je finansiralo Ministarstvo za kuturu, a predstave su bile namenjene učenicima i učenicama srednjih škola i njihovim nastavnicama/ima
 • Obeležen Pride day spuštanjem dugine zastave sa prozora Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i snimljen promotivni spot „I am what I am“
 • Labris u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novi Beograd prvi put zvanično ulazi u srednje škole. Projektom „Želim da ti kažem“

Olimpijske LGBT igre

Labrisova sportska grupa odlazi na Olimpijske LGBT igre (osvojeno zlato u krosu)

PROČITAJ VIŠE >

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Labris učestvuje u izadi „Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2013-2018“

PROČITAJ VIŠE >

Šest uličnih akcija u 2012.

27. juna 2012. Labris je organizovao mini Prajd u glavnoj ulici Beograda zajedno sa organizacijama ŽUC, Beograd Pride i Queeria centar.

PROČITAJ VIŠE >

Labris organizuje šest uličnih akcija:
– 17. maj obeležen IDAHO u Beogradu razgovorom sa sugrađankama i sugrađanima, žive biblioteke, deljenje knjiga, puštanje balona;
– 27. juna Labris organizuje mini Prajd u glavnoj ulici Beograda zajedno sa organizacijama ŽUC, Beograd Pride i Queeria centar;
– 10. jul Labris na Exit-u;
– 28. septembar promocija novog sajta koalicije LGBTIQ deljenjem kišobrana duginih boja za sve prolaznice i prolaznike;
– 30. oktobar podrška makedonskoj LGBT zajednici (predavanje simboličnog poklona ambasadoru Makedonije u Srbiji);
– 10. decembar Labris akcijom „Ugasi mrak“ obeležava međunarodni dan ljudskih prava, zajedno sa organizacijama Atina, ŽUC, Regionalni centar za manjine, udruženje Prostor, Centar za integraciju mladih, Udruženje studenata/kinja sa hendikepom.

Diskriminacija u udžbenicima

Labris sprovodi analizu dela udžbenika sredjnih škola kao i preporuke za izmenu diskriminatornog sadržaja koji se odnosi na seksualnu orijentaciju i rodni identitet

PROČITAJ VIŠE >

Voše informacija o Labrisovoj kampanji možete naći na http://www.diskriminacijaudzbenicima.org.rs

Monitoring primene Strategije borbe protiv diskriminacije

PROČITAJ VIŠE >

Labris inicira Monitoring primene Strategije borbe protiv diskriminacije i odnosnog Akcionog plana u koji su uključene članice zajednice, PFLAG Srbija (koju je pokrenuo Labris), LGBT organizacije, kao i članovi/ce LGBT prijateljske mreže

Trans je krovni pojam kojim označavamo osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola koji im je pripisan po rođenju.