Zagovaranje

Lokalne mreže
Dana 25. avgusta u prostorijama Fonda za humanitarno pravo (FHP) održan je sastanak predstavnika...
Aktivnosti
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka...
Lokalne mreže
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila diskriminaciju LGBT osoba u naslovima: „Zaštitnik...
Aktivnosti
Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od...
Aktivnosti
U period od marta do decembra 2014. godine LABRIS je obučio 87 supervizora koji će u narednom...
Aktivnosti
Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris započela je politički dijalog sa državnim...