Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Pravni okvir
Nedavno su u Skupštini Srbije, usvojeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o...
Pravni okvir
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izmenilo je jednu od dve diskriminatorne odredbe Pravilnika...
Pravni okvir
Labris pozdravlja zalaganja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da se...
Pravni okvir
Šta se 26. novembra dogodilo u Skupštini i zbog čega? U četvrtak, 26. novembra 2020, Narodna...
Pravni okvir
Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, je prva takva...
Pravni okvir
Labris pozdravlja usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori. Ovo je...