Labrisice

Radni tim

Rođena 1968. godine u Beogradu. Školovala se i odrasla u Beogradu. Zaposlena u Labrisu od 2006. godine. Polja...

Radni tim

Rođena 1980. godine u Smederevu gde je završila Gimnaziju. Studirala je na Filozofskom fakultetu, smer Andragogija....

Radni tim

Rođena 1982. godine u Beogradu gde je završila Beogradsku politehniku, odsek za Industrijski dizajn. Polja...

Upravni odbor

Članice Upravnog odbora Labrisa:

Aleksandra Gavrilović...

Skupština

Ponosne smo na članice naše Skupštine:

Bobana Macanović
Lepa Mlađenović
Marijana Savić
Vera...

Nadzorni odbor

Članice Nadzornog odbora:

Biljana Maletin
Bobana Macanović