Upravni odbor

Članice Upravnog odbora Labrisa:

Jelena Vasiljević
Minja Pavlović
Sanja Pavlović