Advocacy

U sklopu projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” koji realizuje Labris uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, formirano je sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Srbiji. U Lokalnim mrežama okupljene su sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva, za prevenciju diskriminacije, ali i nasilja, govora mržnje, kao i formiranje mreže podrške za svoje sugrađane/ke. Memorandum o saradnji kojim se formiraju Lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba.

Activities
INTRODUCTION Labris, one of the oldest lesbian human rights organizations in the region, is an organization that...
Local networks
Memorandum of understanding of the Local network for the prevention of discrimination and support for LGBT people in...
Local networks
Network for the prevention of violence and all forms of discrimination against LGBT people has been formed today in...
Local networks
The signing of the Memorandum of understanding in Kragujevac secured the creation of the Local network for the...
Local networks
"They are often afraid to lose their family, job, friends and therefore there should be a dialogue created with the...
Local networks
Assistant to the Mayor of Novi Sad, Ljiljana Koković, attended the signing of the Memorandum of understanding of the...