Poziv za učešće na psihodramskim susretima

Poziv za učešće na psihodramskim susretima

Pozivamo Vas da učestvujete na radionicama psihodrame koje će Labris organizovati u saradnji sa Ksenijom Forca i Draganom Đukić. Na radionicama ćemo uz pomoć tehnika psihodrame istraživati različite teme koje mogu doprineti našoj kreativnosti i spontanosti. Bavićemo se osvešćivanjem naših unutrašnjih resursa kao i blokada u ostvarivanju kvalitetnih odnosa sa sobom i drugima. Koristeći psihodramske tehnike istraživaćemo kako da se povežemo sa svojom prirodom  i kako da živimo autentičan i ispunjen život. 

Neke od tema koje želimo zajednički da istražujemo jesu identiteti, postavljanje i održavanje sopstvenih granica, odnos prema telu i seksualnost, položaj žene u društvu, partnerski odnosi, homofobija, coming out, itd. Ideja nam je da zajednički koncipiramo plan radionica na osnovu tema i potreba koje se izdvoje kao zajedničke i poželjne, i na osnovu toga organizujemo serijal radionica na dogovorene teme. 

Na ovim radionicama iskustvenog karaktera imaćete priliku da se upoznate sa zanimljivim i dinamičnim metodom radioničarskog i terapijskog rada, psihodramom. Psihodramske tehnike i metode omogućavaju istraživanje i rešavanje problema i prepreka koji nas ograničavaju, čine manje funkcionalnim i nezadovoljnim. 

Prva radionica će se održati u periodu od 14.04. -  15.04.2018., u prostorijama Labrisa. Oba dana radionice će trajati 4h sa početkom u 12h i sa jednom kraćom pauzom.

Da bi učestvovale na radionicama potrebno je da popunite prijavu koja se nalazi na kraju teksta. Ova vrsta rada zahteva ograničen broj osoba i kontinuitet rada u grupi. Molimo vas da prijave pošaljete do 31.03.2018. 

Voditeljice radionica:

Ksenija Forca - dugogodišnja aktivistkinja u ženskim/feminističkim grupama, psihodramska edukantkinja pod supervizijom (Regionalna Asocijacija za Psihodramu i Integrativnu Psihoterapiju – RAIP www.raip.edu.rs). Bavi se pitanjem ženskog tela i seksualnosti već više od 7 godina, iskustveno i teorijski. Radionice koje je osmišljavala i izvodila prošlo je više od 500 žena.  
Đukić Dragana – apsolvent psihologije i psihodramska edukantkinja pod supervizijom (Regionalna Asocijacija za Psihodramu i Integrativnu Psihoterapiju – RAIP www.raip.edu.rs). Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa marginalnim grupama, kao i sprovođenju različitih radionica i treninga.

Šta je to psihodrama?

Psihodrama je grupni psihoterapijski metod akcionog tipa. Terapijski postupci koji se u psihodrami koriste oslanjaju se na scensku ekspresiju, uz korišćenje dramskih tehnika i grupne dinamike. Osnivač ovog širom sveta bogato zastupljenog metoda, Jakob Levi Moreno a nadogradila Zerka Moreno, govori o psihodrami kao o veoma specifičnom i unikatnom načinu razmišljanja i delanja. Psihodramom se istražuje psihološka „istina“ učesnika i učesnica, ona se bavi međuljudskim odnosima kao i privatnim, doživljajnim svetom. Centralna teorija u okviru psihodramske psihoterapije je teorija uloga. Moreno je verovao da ne postoji normalno i patološko već da se ljudsko psihološko zdravlje meri kontinuumom kreativnosti i spontanosti. Njegova osnovna ideja bila je da što je osoba kreativnija i što ima više spontanosti, to ima veći repertoar uloga u svom životu, te je mentalno i duševno bogatija.