Pančevo

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 8.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Savet za rodnu ravnopravnost Grada Pančeva u saradnji sa Ženskom mirovnom grupom. Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva: