Labris na Međunarodni coming out dan zahteva od države da reaguje na probleme LGBT zajednice

Labris na Međunarodni coming out dan zahteva od države da reaguje na probleme LGBT zajednice

Međunarodni coming out dan se obeležava svake godine 11. oktobra. Ovaj dan nas podseća koliko je važno da se osećamo slobodno u svom okruženju, sa svojim prijateljima i porodicom, ali i sa samim sobom, da nema potrebe da se stidimo svojih identiteta, ali i da svakodnevno hrabro koračamo ulicama koje su podjednako naše. Labris ističe važnost autovanja LGBT osoba, kako za podizanje vidljivosti, tako i za borbu za ljudska prava LGBT zajednice.

Na ovaj za nas jako bitan dan, Labris upućuje zahtev državnim institucijama da sa više pažnje prate i reaguju na probleme sa kojima se svakodnevno susreću LGBT osobe i da rade na tome da se kvalitet naših života u ovoj državi poboljša. Prvenstveno zahtevamo izmene srednjoškolskih udžbenika, rad na prevenciji vršnjačkog nasilja zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu, pristup biomedicinski potpomognutoj oplodnji, senzibilisane zdravstvene radnike/ce, procesuiranje zločina iz mržnje nad LGBT osobama, i usvajanje Zakona za registrovanje istopolnih zajednica.

Međunarodni coming out dan se obeležava od 1988. godine u SAD. Inicijalna ideja je potekla iz feminističkog i LGBT pokreta. Osnovno uverenje je da homofobija raste u atmosferi tišine i neznanja, a da kada ljudi znaju da je neka njima bliska osoba pripadnik/ca LGBT zajednice, manje je verovatno da će izražavati homofobične ili represivne stavove. U zapadno-balkanskim zemljama ovaj dan se još uvek ne obeležava javnim akcijama, ali Labris poziva sve LGBT osobe i one koji/e smatraju da ne postoji ništa važnije od poštovanja svih ljudskih prava da zajedno sa nama i ove godine slave naše različitosti, daju nam podršku i da time pokažemo da smo svi/e jednako važni/e.

Coming out/autovanje je process prepoznavanja, prihvatanja i vrednovanja svoje seksualne orijentacijei/ili rodnog identiteta, i njihovog otkrivanja drugima.