Kragujevac

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Kragujevcu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 27.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Kragujevac u saradnji sa Udruženjem romsko srpskog prijateljstva "Stablo". Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva: