Konkurs - PR - osoba za odnose sa javnošću

 

Konkurs za saradnike_ce na projektu “Unapređenje LGBT prava u zemljama Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU”

 

Labris, jedna od najstarijih organizacija za zaštitu lezbejskih ljudskih prava u regionu, je organizacija koja smatra da je pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.

Labris će u narednom periodu svoj rad usmeriti ka unapređenju položaja mladih LGBT osoba kroz kreiranje mehanizama za prevenciju bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u Republici Srbiji.

 

Naziv radnog mesta: PR - osoba za odnose sa javnošću

Svrha: Osmišljavanje i sprovođenje komunikacione strategije sa ciljem podizanja informisanosti generalne javnosti o bullyingu zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u Republici Srbiji

Status: saradnik_ca na projektu

Odgovornost: koordinatorki projekta

Detaljan spisak poslova i zadataka:

 • osmišljavanje i sprovođenje strategije komunikacije s javnošću na lokalnom i nacionalnom nivou
 • ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja na lokalnom, i nacionalnom nivou
 • produkovanje 20 medijskih objava za štampane i online medije, u obimu od 500 do 1000 reči po objavi
 • produkovanje 10 infografika sa propratim tekstom za društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram i dr.)
 • kreiranje izveštaja o sprovođenju strategije komunikacije s javnošću na lokalnom i nacionalnom nivou

 

Budžet*: Saradnik_ca za obavljen posao/zadatak će biti isplaćen_a u bruto iznosu od 100.000,00 RSD.
*Napomena: Budžet obuhvata sredstva namenjena za obavljanje poslova i zadataka, kao i kompenzaciju za PR - osoba za odnose sa javnošću.

 

Rok izvršenja posla: od 1. septembra 2017. godine do 15. decembra 2017 godine

Uslovi angažmana: ugovor o autorskom delu, fiksni honorar, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenog posla

Očekivanja i standardi rada:

 • znanje i razumevanje koncepta ljudskih prava
 • kvalitetna realizacija preuzetog posla/zadatka
 • poštovanje vremenskih rokova za realizaciju preuzetog posla/zadatka

 

Poželjno iskustvo:

 • prethodno iskustvo u ovom polju

 

Veštine i sposobnosti:

 • izražene analitičke spospbnosti
 • poznavanje obrazovnog sistema i politika u Republici Srbiji
 • poznavanje rada na kompjuteru (Photoshop, Illustrator, InDesign)

 

Karakteristike:

 • odgovornost
 • lična inicijativa
 • sposobnost za individualni rad uz najmanju meru supervizije

 

Prijava na konkurs treba da sadrži CV, pismo motivacije, detaljan budžet i kontakt podatke.

Prijavu slati na: labris@labris.org.rs, sa naznakom – odnosi sa javnošću

Rok za prijavljivanje je 11. avgust 2017. godine (do 16 sati)

Svi_e kandidati_kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama u roku od sedam radnih dana. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti na labris@labris.org.rs ili putem telefona na +381 64 700 82 93 ili +381 11 362 05 13.

 

 

Serbian