Konkurs - Dizajner_ka

 

Konkurs za saradnike_ce na projektu “Unapređenje LGBT prava u zemljama Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU”

 

Labris, jedna od najstarijih organizacija za zaštitu lezbejskih ljudskih prava u regionu, je organizacija koja smatra da je pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.

Labris će u narednom periodu svoj rad usmeriti ka unapređenju položaja mladih LGBT osoba kroz kreiranje mehanizama za prevenciju bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u Republici Srbiji.

 

Naziv radnog mesta: dizajner_ka

Svrha: kreiranje vizuelnih rešenja za promotivni materijal, publikacije i izveštaj

Status: saradnik_ca na projektu

Odgovornost: koordinatorki projekta

Detaljan spisak poslova i zadataka:

 • kreiranje vizuelnih rešenja za promotivni materijal (baner, USB stikovi, bedževi, sveske i olovke)
 • kreiranje vizuelnih rešenja za korice izveštaja (Izveštaj o razmeri homofobije i bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama)
 • prelom izveštaja
 • kreiranje vizuelnih rešenja za korice dve publikacije (publikacije o mehanizmima prevencije bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu – jedna publikacija namenjena nastavnom kadru i PP službama = psiholozi_škinje i pedagozi_škinje, a druga srednjoškolcima i srednjoškolkama)
 • prelom obe publikacije
 • rešenja za promotivni materijal u vektorskom formatu
 • pripremu za štampu za izveštaj i publikacije u elektronskom obliku: PDF dokument (A5 - 15cmx21cm, 300 dpi, CMYK)

 

Budžet*: Saradnik_ca za obavljen posao/zadatak će biti isplaćen_a u bruto iznosu od 300.000,00 RSD.
*Napomena: Budžet obuhvata sredstva namenjena za obavljanje poslova i zadataka, kao i kompenzaciju za dizajner_ku.

 

Rok izvršenja posla: promotivni materijal – 1. septembar 2017. godine
                                     izveštaj i publikacije – 25. oktobar 2017. godine

Uslovi angažmana: ugovor o autorskom delu, fiksni honorar, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenog posla

Očekivanja i standardi rada:

 • znanje i razumevanje koncepta ljudskih prava
 • kvalitetna realizacija preuzetog posla/zadatka
 • poštovanje vremenskih rokova za realizaciju preuzetog posla/zadatka
 • sva idejna rešenja moraju biti originalna i moraju biti delo i vlasništvo prijavljenih dizajnera_ki. Ne smeju biti prethodno objavljivana ili na drugi način javno distribuirana, i ne smeju kršiti prava trećih lica.

Poželjno iskustvo:

 • prethodno iskustvo u ovom polju

Veštine i sposobnosti:

 • izražene kreativne veštine
 • poznavanje rada na kompjuteru (Photoshop, Illustrator, InDesign)

 Karakteristike:

 • odgovornost
 • lična inicijativa
 • sposobnost za individualni rad uz najmanju meru supervizije

Prijava na konkurs treba da sadrži CV, pismo motivacije, detaljan budžet i kontakt podatke.

Prijavu slati na: labris@labris.org.rs, sa naznakom – dizajner_ka

Rok za prijavljivanje je 11. avgust 2017. godine (do 16 sati)

Svi_e kandidati_kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama u roku od sedam radnih dana. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti na labris@labris.org.rs ili putem telefona na +381 64 700 82 93 ili +381 11 362 05 13.

 

 

Serbian