Konkurs - Autor_ka publikacija

 

Konkurs za saradnike_ce na projektu “Unapređenje LGBT prava u zemljama Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU”

 

Labris, jedna od najstarijih organizacija za zaštitu lezbejskih ljudskih prava u regionu, je organizacija koja smatra da je pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.

Labris će u narednom periodu svoj rad usmeriti ka unapređenju položaja mladih LGBT osoba kroz kreiranje mehanizama za prevenciju bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u Republici Srbiji.

 

Naziv radnog mesta: autor_ka publikacija

Svrha: kreiranje dve publikacije o mehanizmima prevencije bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama

Status: saradnik_ca na projektu

Odgovornost: koordinatorki projekta

Detaljan spisak poslova i zadataka:

 • istraživanje dobrih praksi prevencije bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama
 • analiza podataka prikupljenih kroz istraživanje
 • kreiranje publikacije o dobrim praksama prevencije bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama za srednjoškolce_ke, u obimu od 30 strana, A4 formata, font Times New Roman 10, proreda 1
 • kreiranje publikacije o dobrim praksama prevencije bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama za nastavni kadar i PP službe (psiholozi_škinje i pedagozi_škinje), u obimu od 30 strana, A4 formata, font Times New Roman 10, proreda 1

 

Budžet*: Saradnik_ca za obavljen posao/zadatak će biti isplaćen_a u bruto iznosu od 160.000,00 RSD.
*Napomena: Budžet obuhvata sredstva namenjena za obavljanje poslova i zadataka, kao i kompenzaciju za autora_ku.

 

Rok izvršenja posla: 1. oktobar 2017. godine

Uslovi angažmana: ugovor o autorskom delu, fiksni honorar, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenog posla

Očekivanja i standardi rada:

 • znanje i razumevanje koncepta ljudskih prava
 • kvalitetna realizacija preuzetog posla/zadatka
 • poštovanje vremenskih rokova za realizaciju preuzetog posla/zadatka
 • jezik publikacija treba biti jednostavan i lako razumljiv prosečnom čitatelju_ki

 

Poželjno iskustvo:

 • prethodno iskustvo u ovom polju

 

Veštine i sposobnosti:

 • izražene analitičke veštine
 • poznavanje rada na kompjuteru (Word, Excel)

 

Karakteristike:

 • odgovornost
 • lična inicijativa
 • sposobnost za individualni rad uz najmanju meru supervizije

 

Prijava na konkurs treba da sadrži CV, pismo motivacije, detaljan budžet i kontakt podatke.

Prijavu slati na: labris@labris.org.rs, sa naznakom – autor_ka publikacija

Rok za prijavljivanje je 11. avgust 2017. godine (do 16 sati)

Svi_e kandidati_kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama u roku od sedam radnih dana. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti na labris@labris.org.rs ili putem telefona na +381 64 700 82 93 ili +381 11 362 05 13.

 

 

Serbian