Aleksandra Pešić, Računovotkinja

Rođena 1968. godine u Beogradu. Školovala se i odrasla u Beogradu. Zaposlena u Labrisu od 2006. godine. Polja interesovanja: prava žena, dece i životinja.