Aleksandra Gavrilović, Programska koordinatorka za Edukaciju

Rođena 1980. godine u Smederevu gde je završila Gimnaziju. Studirala je na Filozofskom fakultetu, smer Andragogija. Završila napredni nivo Racionalno-emotivno bihejvioralne terapije. Polja interesovanja: lezbejski aktivizam, ljudska prava, queer feminizam i psihoterapija.