Advocacy

U sklopu projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” koji realizuje Labris uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, formirano je sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Srbiji. U Lokalnim mrežama okupljene su sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva, za prevenciju diskriminacije, ali i nasilja, govora mržnje, kao i formiranje mreže podrške za svoje sugrađane/ke. Memorandum o saradnji kojim se formiraju Lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba.

Local networks
Today, at the Old Palace, Head of the City Administration office Sandra Pantelić, ombudsperson of citizens of the City...
Local networks
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/...
Local networks
INTRODUCTION Labris, one of the oldest lesbian human rights organizations in the region, is an organization that...
Local networks
INTRODUCTION   Labris, one of the oldest lesbian human rights organizations in the region, is an...
Local networks
INTRODUCTION Labris, one of the oldest lesbian human rights organizations in the region, is an organization that...
Local networks
INTRODUCTION   Labris, one of the oldest lesbian human rights organizations in the region, is an...