Upitnik: Diskriminatorni sadržaj u fakultetskim udžbenicima

labris beograd diskriminacija
Upitnik: Diskriminatorni sadržaj u fakultetskim udžbenicima

Drage/i,

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava sprovodi istraživanje koje se odnosi na tretiranje teme seksualne orijentacije u udžbenicima koji se koriste na fakultetima u Srbiji. Rezultati koje smo dobile na osnovu prethodnih istraživanja ukazuju da se seksualna orijentacija koja ne ulazi u okvire norme heteroseksualnosti tretira na diskriminatoran, homofobičan, heteronormativan i mizogin način. U istraživanju „Istopolna seksualna orijentaija u srednjoškolskim udžbenicima“ koje je Labris sproveo 2014. godine, dobijeni rezultati su pokazivali da se seksualna orijentacija drugačija od heteroseksualne dovodi se u vezu sa poremećajima seksualnog nagona, devijantnim ponašanjem ili se jednostavno briše iz okvira ljudske seksualnost.  Nakon višegodišnjeg truda, lobiranja institucijama, 2018. godine, uspele smo u tome da se preporuke koje smo navele u istraživanju uvaže i da diskriminatoran sadržaj iz srednjoškolskih udžbenika bude uklonjen i da se pojedini  udžbenici sa problematičnim sadržajem ne koriste više u nastavi.

Istraživanje koje je Labris sproveo 2006. godine “ISTOPOLNA ORIJENTACIJA U FAKULTETSKIM UDŽBENICIMA I LITERATURI”, ukazuje da se drugačija seksualna orijentaija od heteroseksualne dovodi u vezu sa negativnim stereotipima, predrasudama, psihijatrijskim dijagnostičkim kategorijama, ili sa kriminalnim ponašanjem.

Proces izmene sadržaja, i uklanjanje udžbenika iz nastave želimo da sprovedemo i u okviru fakultetskih udžbenika. Zato nam je potrebna vaša pomoć za izradu sveobuhvatnog i validnog uzorka.

Možete nam pomoći tako što ćete popuniti upitnik, i/ili ga podeliti.

Odgovore možete slati  na mail:

Napomena: možete računati na vašu potpunu anonimnost- e mail adresa sa koje šaljete neće biti korišćena niti zloupotrebljena, kao ni vaši podaci. Vaši odgovori će se koristiti isključivo u svrhe kreiranja uzorka za analizu sadržaja koji se odnosi na tretiranje seksualne orijentacije drugačije od heteroseksualne u fakultetskim udžbenicima. U slučaju da ste završile/li studije, a želite da podeliti sa nama vaše iskustvo, molim vas navedite godinu kada ste studirali/le.  

 

Izmenimo zajedno sadržaj udžbenika! Za društvo bez nasilja i diskriminacije!

Upitnik će biti dostupan na sajtu Labrisa do  1. maja 2020.