Platforma znanja

Trans je krovni pojam kojim označavamo osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola koji im je pripisan po rođenju.

Aleksandar Stojmenović, oficir za vezu MUP-a sa LGBT populacijom, predstavlja aktivnosti ministarstva u ovoj oblasti.

Interseks je reč engleskog porekla, nastala kao kovanica dve reči: inter–između i sex – pol. Interseks je termin koji obuhvata iskustva osoba čija se tela od rođenja ne mogu svrstati u tipično...