Upravni odbor

Članice Upravnog odbora Labrisa:

Aleksandra Gavrilović

Minja Pavlović

Elzana Poturak

Sanja Pavlović

Sonja Viličić