Platforma znanja

Ukoliko želite da se upoznate sa raznim aspektima organizacione kulture, Labris je priredio korisne materijale na kolaborativnoj platformi wiki.labris.org,rs...

Jezik je važan segment u svakom društvu i kroz jezik mi učimo od rođenja kako da mislimo sebe i druge. Zato je imenovanje i označavanje pojmova koji su povezani sa našom egzistencijom za LGBTIQA+...

O Društvenim mehanizmima homofobije govori Dragana Vučković, dugogodišnja aktivistkinja i saradnica Labrisa
 
„Kada god razgovaramo o društvenim mehanizmima homofobije i homofobiji...