Minja Pavlović, Programska koordinatorka za razvoj zajednice

Rođena 1982. godine u Beogradu gde je završila Beogradsku politehniku, odsek za Industrijski dizajn. Polja interesovanja: aktivizam, ljudska prava, feminizam i umetnost. Veruje u potencijal svake pojedinke i pojedinca da menja svet i veruje u aktivizam.