Jelena Vasiljević, Programska koordinatorka za Info centar

Rođena 1978. godine u Beogradu gde je završila pravno birotehničku školu smer pravni tehničar. Polja interesovanja: aktivizam, ljudska prava, feminizam i psihoterapija. Veruje u potencijal svake pojedinke i pojedinca da menja svet i veruje u aktivizam.